Věda Cestování Náboženství Příroda Sport Zdraví Čeština Geografie Historie Pes Technologie Jídlo

Kategorie Příroda

Proč je na horách chladněji?

Proč je na horách obvykle nižší teplota než v nížinách?


Celý povrch Země je vystaven slunečnímu záření, které prostupuje atmosférou a je zachyceno povrchem země. Ten odráží část tepla zpátky do atmomsféry. Část tohoto tepla je zachyceno v atmosféře, která funguje podobně jako přikrývka. Do výšky 10 km nad mořem se stále zmenšuje teplota, protože jsme dále od teplého povrchu země. Pokud bysme pokračovali nad výšku 10 km nad mořem, teplota by zase stoupala. To je způsobeno vysokou koncentrací ozonu, který vyzařuje teplo. Výše, v mezosféře pak teplota opět klesá, v termosféře pak opět stoupá.

Vytvořeno 31. 7. 2017, upraveno 28. 8. 2017, zdroj

Podobné odpovědi