Proč je Izrael v Evropě?

Jak je možné že se izraelští sportovci účastní evropských soutěží a izraelští umělci soutěží v Eurovizi? Není Izrael asijská země?

Izrael není geograficky evropskou zemí, ale zemí asijskou. Přesto se často Izrael, často z politických důvodů, přidružuje k evropským zemím v rámci mnoha soutěží.

Olympiáda

Mezi lety 1954 a a 1974 se Izraelští sportovci účastnili Asijských her. Politický tlak arabských zemí však způsobil, že byl Izrael z reorganizovaného asijského olympijského výboru v roce 1981 vyloučen. Na začátku 90. let 20. století byl Izrael přijat do evropských sportovních struktur. V roce 1994 byl přijat do Evropského olympijského výboru.

Fotbal

Izraelská fotbalová asociace byla v roce 1954 přijata do Asijské fotbalové konfederace (AFC). V roce 1974 však byl Izrael z AFC vyoučen. Bylo to kvůli politickému tlaku muslimských a arabských členů, kteří s Izraelem odmítali hrát zápasy. V 70. a 80. letech 20. století nebyl Izrael součástí žádné mezinárodní fotbalové asociace.

V roce 1992 byla Izraelská fotbalová asociace přijata nejprve jako přidružený, o dva roky později pak jako plný člen Evropské fotbalové asociace (UEFA). Od roku 1992 se izraelské kluby i reprezentace účastní soutěží UEFA.

Eurovize

Izraelští umělci se účastní mezinárodní hudební soutěže Eurovize téměř nepřetržitě od jejího založení v roce 1973. Zástupci Izraele dokonce Eurovizi třikrát v letech 1978, 1979 a 1998 vyhráli. Přestože Izrael není geograficky součástí Evropy, může se Eurovize účastnit, protože státní izraelská televizní společnost Israel Broadcasting Authority (IBA) je součástí Evropské vysílací unie, která Eurovizi organizuje.

Kategorie Geografie · Vytvořeno 16. 6. 2016 · Upraveno 28. 8. 2017