Proč je led kluzký?

Led je kluzký z několika základních důvodů souvisejících s jeho fyzikálními vlastnostmi a interakcí s okolním prostředím:

Tlak a tání: Když stoupnete na led, váš tlak na malou plochu může lokálně snížit bod tání ledu. To znamená, že led přímo pod vaší nohou se může tavit a vytvářet tenkou vrstvu vody, která funguje jako mazivo a způsobuje kluzkost. Tento efekt je však u moderních bruslí, které mají velmi malou plochu styku s ledem, méně významný než se dříve myslelo.

Povrchové napětí a vrstva vody: Povrch ledu může obsahovat tenkou vrstvu vody i při teplotách pod bodem mrazu. Tato vrstva vody je výsledkem povrchového napětí, které způsobuje, že molekuly vody na povrchu ledu jsou méně pevně vázány než molekuly uvnitř ledu. Tento jev je známý jako pre-melting a vytváří skluznou vrstvu, která je odpovědná za kluzkost ledu.

Tření a teplota: Když po ledu kloužeme, tření mezi povrchem ledu a kluzným objektem (například břitvou brusle) může vygenerovat dostatek tepla na to, aby těsně u povrchu ledu roztál malý množství ledu a vytvořil kluzký film vody.

Přítomnost nečistot: Přirozený led, jako je ten, který najdete na jezeře nebo rybníku, může obsahovat nečistoty, které snižují bod tání ledu. Tyto nečistoty mohou usnadnit tvoření vodní vrstvy na povrchu ledu, což zvyšuje jeho kluzkost.

Vzduchové bubliny: Led obsahuje často vzduchové bubliny, které mohou změnit způsob, jakým světlo prochází ledem, a tím mohou ovlivnit jeho vlastnosti včetně kluzkosti.

Kombinace těchto efektů vede k tomu, že led je kluzký a umožňuje aktivity jako je bruslení, hokej a curling. Vědci však stále ještě zcela nepochopili všechny aspekty, které vedou k tomu, že je led kluzký, a výzkum v této oblasti pokračuje.

Kategorie Věda · Vytvořeno 5. 11. 2023