Věda Cestování Náboženství Příroda Sport Zdraví Čeština Geografie Historie Pes Technologie Jídlo

Kategorie Čeština

Bysme, by jsme, bychom, bych, bys, byste


Správné časování slovesa být v podmiňovacím způsobu je v češtině obtížné. V mluveném projevu většina živých uživatelů jazyka řekne, že bysme měli změnit pravidla pravopisu (nebo zrušit). Správně ale bychom měli pravidla pravopisu změnit. Nikoliv byjsme, natožpak by jsme. Správně se to časuje takto:

osoba jednotné číslo množné číslo
1. bych bychom
2. bys byste
3. by by
Vytvořeno 17. 2. 2018

Podobné odpovědi