Věda Cestování Náboženství Příroda Sport Zdraví Čeština Geografie Historie Pes Technologie Jídlo

Kategorie Věda

Proč je voda mokrá?


“Mokrost” kapalin souvisí s povrchovým napětím. Povrchové napětí nutí kapalinu aby přitahovala své částice k sobě. Kapaliny s vysokým povrchovým napětím se snaží zaujmout tvar koule, která má v poměru k oběmu nejmenší povrch. Pří kontakty povrchu a kapaliny přitahují částice povrchu částice kapaliny.

Voda má například oproti rtuti několikanásobně nižší povrchové napětí. Síla přitahující vodu k povrchu tedy působí na vodu významněji než její povrchové napětí. Proto se říká, že je voda mokrá.

Vytvořeno 24. 5. 2016, upraveno 28. 8. 2017

Podobné odpovědi